U bent hier: >> Zaamslag kijkt terug op mooie mission-zondag!

Zaamslag kijkt terug op mooie mission-zondag!

De GKv van Zaamslag kijkt terug op een mooie mission-zondag, op zondag 3 november. Predikant Jan-Matthijs van Leeuwen – ook werkzaam voor Verre Naasten – was bereid om in beide diensten voor te gaan. De dag werd georganiseerd in het kader van het jaarthema van de gemeente: ‘Liefde voor de ander in eigen omgeving’. Samen met ds. Van Leeuwen kwam ook ‘reverend’ Dawden Lepcha mee naar Zeeuws-Vlaanderen. Dawden is predikant in de PFCC of Kalimpong in Noordoost-India, één van de partnerkerken van India Mission | Verre Naasten. Dawden volgt momenteel een éénjarige masteropleiding (MIRT) in Kampen.

Dominee Dawden Lepcha uit Kalimpong, Noordoost-India.

Aangeraakt

In de morgendienst nam de eigen predikant van Zaamslag, ds. Pieter Slager, een deel van de liturgie voor zijn rekening. Ds. Jan-Matthijs van Leeuwen verzorgde de preek, die hij hield naar aanleiding van de brief van Paulus aan de Colossenzen 1 : 3- 8. Wat Paulus daar schreef, gaat niet alleen over de Colossenzen, maar ook over de gemeenten van Christus in Zaamslag en in Kalimpong, benadrukte Van Leeuwen. Wat in Colosse gebeurde door de evangelieverkondiging, dat gebeurt ook in Kalimpong en in Zaamslag. Waar de waarheid verkondigd wordt en mensen bereikt, draagt dat vrucht en groeit het. Waar Jezus Christus zijn kerk bouwt en aan het werk is, worden mensen aangeraakt en meegenomen, als ze over Gods genade horen en de betekenis daarvan begrijpen.

Indiase hapjes

Na de morgendienst was er de mogelijkheid voor ontmoeting en koffie. Ook werd een drietal workshops gegeven voor de jeugd van 12 tot 20, voor jongeren van 20+ en voor de overige gemeenteleden. Na de workshops was er een gezamenlijke lunch en opnieuw gelegenheid voor ontmoeting. Enkele gemeenteleden hadden – met een groepje kinderen – heerlijke Indiase hapjes gemaakt, die tijdens de lunch gegeten konden worden.

Ouders en kinderen

Voor de middagdienst had ds. van Leeuwen het uitgangspunt voor zijn preek gekozen in Zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin wordt het vijfde gebod behandeld: eer je vader en je moeder. Mooi was, dat we Dawden Lepcha in ons midden hadden, die in zijn eigen kerk met jongeren werkt. Ds. Van Leeuwen interviewde hem tijdens de middagdienst. Daarbij kreeg hij ook vragen over de omgang van ouders met hun kinderen in Noord-India. Dawden probeerde om op dit punt een vergelijking te maken tussen India en wat hij had waargenomen van de omgang tussen ouders en kinderen in Nederland. Al met al was het een inspirerende en leerzame zondag!

Print Friendly, PDF & Email