U bent hier: >> Reformed Presbyterian Church in Noordoost-India

Reformed Presbyterian Church in Noordoost-India

Van zeven families in 1979, tot ruim 12.000 gemeenteleden nu. Dat is de Reformed Presbyterian Church Noordoost-India (RPCNEI). Het kerkverband zet zich heel actief in voor evangelisatie. Zo werken er 55 RPCNEI-evangelisten in vier staten in Noordoost-India en in buurland Myanmar. Ook wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden in Noordoost-India door een uitgebreid, integraal landbouw- en inkomensprogramma voor ruim 22.000 arme boerengezinnen.

India Mission | Verre Naasten ondersteunt de RPCNEI. De RPCNEI wil graag de kwaliteit van de kerk verbeteren en daarnaast een toename in goede discipelen van Jezus realiseren. Dit willen ze bereiken door organisatieontwikkeling, mission, versterking van de organisatorische kant van de kerk, aandacht voor vrouwen jongeren en kinderen in de kerk.

Bij organisatieontwikkeling gaat het om zowel kerkrenovaties en kerkbouw als capaciteitsversterking via bijvoorbeeld netwerken en het bijwonen en organiseren van conferenties en trainingen voor kerkleiders. Mission draait om evangeliseren en zaadjes van het geloof verspreiden. Voor RPCNEI is het essentieel in hun kerk-zijn om met de boodschap van Jezus Christus zoveel mogelijk mensen te bereiken. Alle RPCNEI leden dragen bij in de kosten, India Mission | Verre Naasten ondersteunt hen hierin. De RPCNEI vrouwengroepen zijn zeer actief in hun gemeenten en samenleving, onder andere door gebedsbijeenkomsten, bijbelstudies, maar ook door fondsenwerving voor salarissen van evangelisten door verkoop van eigen producten.

RPCNEI vindt de kinderen en jongeren in de gemeenten en hun geloofsopvoeding zeer belangrijk, en geeft veel aandacht aan hen. De RPCNEI jongerengroepen zijn zeer actief in de music ministry: evangeliseren via muziek en begeleiden in kerkdiensten. Ook ontwikkelen ze bijbelstudiemateriaal voor de jongeren en wordt gezamenlijk bijbelstudie gedaan. Ook de jongeren werven fondsen voor salarissen van evangelisten door verkoop van hun CDs, en andere activiteiten. Er is veel aandacht voor de kinderen door middel van zondagscholen, kampen en andere geloofsactiviteiten.

Master in Theology – Doctor in Ministry
Ook wordt er vanuit de RPCNEI hard gewerkt aan kennisuitbreiding. Zo is één iemand dit jaar afgestudeerd aan de theologie opleiding in Leuven en een ander begon zijn studie in India.

Microkredieten en voedselzekerheid
RPCNEI is actief in de samenleving. Woord en daden zijn samen Mission! Het Microkrediet- en voedselzekerheidsprogramma is daar onderdeel van en wordt door India Mission | Verre Naasten ondersteund. Zo worden via RPCNEI honderden boeren getraind in nieuwe landbouwtechnieken en andere activiteiten waarmee boerenfamilies in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hiervoor is er bijvoorbeeld het microkrediet programma. In 2016 zijn er 120 deelnemers verspreid over 60 dorpen. In 2017 stopt na vele jaren de financiering van India Mission | Verre Naasten voor dit programma en kan het programma doorgaan met eigen financiering vanuit de rente van de leningen. Het programma voor voedselzekerheid gaat dan nog wel door maar in een ander gebied. In 2016 werkt dit programma onder 22.204 gezinnen in 82 dorpen. Hiervan zullen 21.004 gezinnen in 62 dorpen dit jaar worden uit gefaseerd na een heel aantal jaren ondersteuning van RPCNEI. Dit betekent dat er dit jaar in deze dorpen de nadruk op de duurzaamheid van het project wordt gelegd. In 2017 bereikt het voedselzekerheidsprogramma  1.200 gezinnen in 20 dorpen

Kerkbouw
In 2014 tot 2016  draagt India Mission | Verre Naasten bij aan 15 kerkbouwprojecten van de RPCNEI. De RPCNEI gemeentes kennen een snelle groei, maar hebben vaak geen (goede) plek om samen te komen. Veel kerkgebouwen van hout zijn dringend aan renovatie toe! Voor dit project zoeken India Mission | Verre Naasten kerken in Nederland die zo’n kerkbouwproject (ter waarde van gemiddeld zo’n 1.200 euro) willen adopteren.

Print Friendly, PDF & Email