U bent hier: >> Emmanuel Hospital Association

Emmanuel Hospital Association

In arme plattelandsgebieden van India werkt de Emmanuel Hospital Association (EHA), een koepelorganisatie van 20 christelijke ziekenhuizen, aan verbetering van de levensomstandigheden doormiddel van zo’n 40 community projecten. Liefdevol zetten werkers van EHA zich in voor hun naasten, om zo in woord en daad te getuigen van Jezus’ liefde. Dit werk wordt ondersteund door India Mission | Verre Naasten.

Samen met lokale kerken wil EHA blijven focussen op activiteiten die gericht zijn op een betere gezondheid- en voedingstoestand, anticiperen op klimaatverandering, voorbereiden op rampen, capaciteitsversterking, trainingen (voor groepen, boeren, gezondheidswerkers), duurzame landbouw, kwaliteitszaden en dorpsgroepen faciliteren in het opvragen van hun rechten.

Uitfaseren Spandana gezondheidszorg en voedselzekerheidprojecten
De projecten voor verbeteren van gezondheid en voedselzekerheid van Spandana in Lakhnadon en Seoni districten in Centraal India zijn bijna afgerond. Dit jaar is het laatste jaar dat India Mission | Verre Naasten deze projecten financieel ondersteund. Uit onafhankelijke evaluatie blijkt dat zowel de dorpelingen als de overheid de projecten hoog waarderen, en dat met deze projecten de gezondheid en voedselzekerheid van de dorpelingen flink zijn verbeterd. Ook is de capaciteit van dorpsgroepen en dorpelingen toegenomen, zowel in de dorpen als in hun relatie met de lokale overheid.

De focus is dit jaar op het optimaal versterken van de lokale dorpsgemeenschappen, om zo de duurzaamheid van de verbetering te waarborgen. Ook na 2016 zal Spandana als kleiner team verder gaan. De overheid wil graag het Spandana team blijven inzetten voor bijvoorbeeld de trainingen van gezondheidswerkers.

Voedselzekerheid in 20 dorpen in Noord India
De Malto stam is een zeer kleine stam in India. Ze wonen verdeeld over 20 dorpen in drie districten (Barhait block, Sahibgani district en Jharkhand state) in het noorden van India, links ten opzichte van Bangladesh. Hoewel hun situatie de afgelopen jaren is verbeterd, behoren de Maltos nog steeds tot de armste en meest ongezonde mensen van de regio. Om een beter beeld te krijgen van een Malto familie: Hun huis is een hut gemaakt van modder of bamboe. Ze hebben geen water en elektriciteit. Het dorp ligt gemiddeld twee uur lopen vanaf de weg en er zijn geen scholen of gezondheidsposten. Minstens één iemand van de familie lijdt aan malaria en een kwart van de kinderen sterft vóór de leeftijd van vijf jaar. Meisjes trouwen op hun 16e en krijgen al snel daarna hun eerste kind. Eén op de acht baby’s overlijdt voor hun eerste verjaardag. De bodem bestaat uit rotsachtig terrein. Er is sprake van terugkerende droogte en onregelmatige regenval. Dit maakt de landbouwpraktijken tot een moeilijke en onzekere bezigheid.

Het project van EHA richt zich op deze mensen. Dit project zet zich in voor betere landbouwpraktijken, een betere sociale zekerheid voor de kwetsbare groepen en capaciteit om alternatieve middelen van bestaan te ontwikkelen. Het project werkt samen met de lokale kerkjes in deze dorpen, en gaat uit van het Prem Jyoti Community Hospital, een klein EH ziekenhuis in deze regio met 20 bedden.

Toerusting van de kerken
Door samen te werken met de lokale kerken in Champa, Agra en Herbertpur wil EHA de omvang, diepte en dimensie van de maatschappelijke betrokkenheid van die kerken verbeteren. EHA steunt de kerken door hun kennis en ervaringen te delen en door deze kerken trainingen te geven. Zo faciliteren ze de capaciteitsversterking van deze kerken  en faciliteren ze de kerken om hun eigen visie voor en samen met hun omgeving te ontwikkelen en hier mee aan de slag te gaan. Dit heeft positieve gevolgen voor de betrokkenheid van de Indiase kerk op de lokale gemeenschap.

Print Friendly, PDF & Email