U bent hier: >> Overstromingen in Noordoost-India

Overstromingen in Noordoost-India

Juni, juli en augustus is het regenseizoen (moesson) in India. De regen kan dan met bakken uit de hemel komen: iedere dag een paar uur. In de maand juli hebben de arme provincies Bihar en Assam als gevolg van de moesson te maken gehad met ernstige overstromingen en aardverschuivingen. Meer dan 100 mensen zijn omgekomen en 4,7 miljoen mensen moesten worden geëvacueerd. Momenteel wonen nog zo’n 100.000 mensen in opvangkampen.

Noodhulpacties

Ook in de zuidelijke staat Kerala zijn door hevige stormen en verwoestende overstromingen 1200 mensen omgekomen. Vanuit de christelijke ziekenhuizen van de EHA (Emanuël Hospital Association) zijn, speciaal voor de allerarmsten, noodhulpacties gestart. In juni hebben we de 28 kerken die zijn aangesloten bij India Mission | Verre Naasten gevraagd om voor de slachtoffers te bidden en geld in te zamelen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Floods India

Tijdens de vakantieperiode is in verschillende kerken gebeden én gecollecteerd, of heeft de diaconie een gift gegeven. Laten we God danken dat we ook zo naar onze naasten in India mogen omzien! Leef en bid je mee met de slachtoffers van de verwoestende overstromingen in India?

Geef voor India

Giften blijven nog steeds welkom! Ze kunnen worden overgemaakt naar de penningmeester van India Mission | Verre Naasten, op rekening: NL20 INGB 0003 3015 40 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. India Mission onder vermelding van ‘Overstromingen in India’ met de naam van uw gemeente. 

Bekijk hieronder meer foto’s van de overstromingen in Noordoost-India, en de noodhulpactie van de Emmanuel Hospital Association:

Floods India
Floods India
Floods India
Floods India
Floods India
Floods India
Floods India
Floods India
Print Friendly, PDF & Email