U bent hier: >> “God is aan het werk in India!”

“God is aan het werk in India!”

In oktober was bestuurslid Dries van Dixhoorn uit Zaamslag op werkbezoek in India. Hij bezocht er diverse projecten en partners. Zo maakte hij kennis met het werk van EHA onder aidspatiënten, bezocht hij een kindertehuis en woonde hij een discipelschapstraining voor kerkleiders bij. De reis maakte veel indruk op hem: “Het is bemoedigend om te ervaren dat God aan het werk is in India. De Geest werkt en versterkt het geloof in mensen die al langer christen zijn. Via hen werkt de Geest aan het verder verspreiden van het evangelie.”

In zijn reisverslag blikt Dries vol enthousiasme terug. “Ik voel me bevoorrecht dat ik voor de tweede keer een bezoek aan onze partners in India mocht brengen. Prachtig om te zien hoe God aan het werk is in India. Kerken kunnen in dit land veel betekenen; barmhartigheid tonen en vertellen over de liefde van Jezus.” De hulp uit Nederland maakt daarin verschil. Dries: “Met onze hulp kunnen onze partners in India mensen helpen; hen leren lezen en schrijven en goede gezondheidszorg bieden. Dat biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor het delen van het geloof.”

Gemotiveerd
Dries bezocht onder meer projecten van Emmanuel Hospital Association (EHA), een koepelorganisatie van  christelijke ziekenhuizen. Zo ging hij langs bij een kliniek voor aidspatiënten: “We werden ontvangen door Dr. Savita Duomai, arts en projectmanager. Ze gaf ons uitleg over het werk dat zij doen voor de dikwijls radeloze mensen; mensen die niet terecht kunnen in overheidsziekenhuizen. HIV patiënten worden namelijk gediscrimineerd en geweerd. In een eenvoudige maar schone omgeving worden zij opgevangen en krijgen ze medicijnen, inclusief voorlichting over het thuisgebruik ervan. De visie van EHA is zorgverlening en evangelieverkondiging. Je merkt dat de mensen die er werken zeer gemotiveerd zijn!”

Verandering
Dries woonde ook de discipelschapstraining voor predikanten en kerkleiders bij, ook wel bekend onder de naam 3DM. De training is erop gericht om te bouwen aan missionaire gemeentes, vanuit Bijbelse principes. “Bij mij is de overtuiging toegenomen dat het 3DM-model een heel bruikbaar middel is om als persoon, als groep te groeien in je geloof en in het volgen van Jezus. Deze manier van werken brengt echt een veranderingsproces op gang! De training biedt ook prachtige kansen voor de kerken in Nederland; voor eigen geloofsverdieping en om te leren van Indiase partners en zo vorm te geven aan geloof delen wereldwijd.”

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het mission-werk in India? Volg ons ook op Facebook!

Dit artikel doorplaatsen in het kerkblad van uw kerk? Download ’em hier als kerkbladartikel.

Print Friendly, PDF & Email