U bent hier: >> Harvest India 72: leven als discipel

Harvest India 72: leven als discipel

Harvest India 72 (HI72) dankt haar naam aan de 72 die werden uitgezonden (zie Lucas 10: ‘Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan’ (…), ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig’). Ze werden uitgezonden om ‘personen van vrede’ te zoeken (Lucas 10:5, 6). Dat is de evangelisatiemethode van Jezus: mensen die God op je weg brengt, waar vrede blijkt, daar mag je een tijd mee optrekken.

Kingdom movements

Deze methode proberen de broers en zussen in India ook toe te passen. Door middel van leergemeenschappen (learning communities) werkt HI72 aan discipelschap. Hoe leef je als kind van God, hoe leef je als discipel?
Op het gebied van discipelschap zijn twee aspecten cruciaal: 1) het leven in Gods verbond (dat is: leven in relatie met God en met anderen) en 2) het leven in Gods Koninkrijk (dat is: leven in verantwoordelijkheid voor God en anderen). Door discipelschap ontstaat missionair leiderschap. En door missionair leiderschap ontstaan missionaire gemeenschappen en krijg je ‘Kingdom movements’: bewegingen die het licht van Gods Koninkrijk laten schijnen!

Voor en door Indiërs

Het mooie van HI72 is, dat het een beweging is dóór Indiërs vóór Indiërs. Er is veel dankbaarheid voor de zegen op dit werk. In 2016 was er nog slechts één centrale leergemeenschap, in 2017 waren dat er al vier. En in 2019/2020 zal dit aantal naar verwachting gegroeid zijn tot 16 regionale gemeenschappen, met lokale kerken die eigen leergemeenschappen vormen! 

Print Friendly, PDF & Email