U bent hier: >> Bid én geef voor de corona-noodhulp van Indiase kerken

Bid én geef voor de corona-noodhulp van Indiase kerken

Door de coronacrisis zijn wereldwijd miljoenen mensen in de problemen gekomen. Ook in India. Gelukkig helpen onze partnerkerken in hun regio de arme gezinnen, bijvoorbeeld met voedselpakketten en zeep. Deze gezinnen waren al arm omdat ze vaak werken als dagloners. Toen de coronacrisis uitbrak en er een lockdown werd ingesteld, zijn ze naar huis gestuurd zonder uitkering of doorbetaling van loon. Onze zusterkerken in India staan in hun directe omgeving klaar voor deze mensen zoveel ze kunnen. Met de middelen die ze hebben, kunnen ze tientallen tot honderden gezinnen van voedsel voorzien, waar zo’n gezin een maand lang van kan leven.

Voedselpakketten uitdelen

Zo heeft de PFCCI, het kleine kerkgenootschap in Chhapara (in Centraal-India) aan 1000 gezinnen voedselpakketten kunnen uitdelen. Heel bijzonder is dat ze dit samen met de lokale (politieke) Hindoe-partij doen. Hindoes moeten normaal gesproken weinig hebben van christenen, maar de waarde van kerken voor de samenleving dringt nu ook door tot in de (hindoeïstische) politiek. De noodhulp van de PFCCI kwam zelfs de president van de provincie ter ore. Hij heeft de kerken nu gevraagd met de provincie mee te werken om de noodhulp verder uit te breiden.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Sympathie van hindoes

Hoewel dit provinciebestuur sterk op het hindoeïstische deel van de bevolking is gericht, lijkt het er toch op dat ze steeds meer sympathie krijgen voor het werk van de christenen in Chhapara. Dominee Samit Mishra kreeg zelfs de vraag van hindoes of hij voor hen wilde bidden! Zo werkt God op wonderlijke manieren, om Zijn barmhartigheidswerk uit te voeren. Toch blijft de nood hoog voor veel Indiërs, in Chhapara en daarbuiten.

Bid mee!

Bid daarom of de corona-noodhulp van de Indiase kerken mag worden gezegend en of er – ook vanuit Nederland – ruimhartig voor dit werk mag worden gegeven.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Geef voor noodhulp

Verre Naasten heeft de PFCCI een bedrag van € 4.500 toegekend voor het bieden van noodhulp, vanuit de corona-noodhulpactie via Kerkenhelpenkerken.nl. Wilt u hieraan een bijdrage leveren, maak dan een gift over op IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00 op naam van Verre Naasten onder vermelding van Corona-noodhulp India. Wilt u met uw kerk collecteren voor de corona-noodhulp in India? Neem dan contact op met ons op via: communicatie@indiamission.nl of met Anja Mijnheer van Verre Naasten: a.mijnheer@verrenaasten.nl.

Print Friendly, PDF & Email