U bent hier: >> Bid én geef voor de Bethel School

Bid én geef voor de Bethel School

De Bethel School staat in de buurt van de grens met Bhutan, in het noorden van India. Deze school is in 1977 opgericht door zendelingen – het is dus een zogeheten ‘mission school’ – en staat in het gebied waar de Himalayan Evangelical Fellowship (HEF) en de Presbyterian Free Church Council (PFCC) actief zijn. Bekende predikanten die hier werken zijn de pastors Mathusela Limboo, Mathias Subba en Dawden Lepcha (die dit studiejaar een masteropleiding volgde aan de Theologische Universiteit in Kampen).

Inkomsten weggevallen

Dawden Lepcha heeft om onze voorbede voor de Bethel School gevraagd, want gevolgen van de corona-pandemie hebben ook de school hard getroffen. De school heeft veel leerlingen waarvan de ouders arm zijn. Zij verdienen voornamelijk hun geld als dagloners en als hulp in de huishouding. Door de lockdown in India, die al wekenlang duurt, zijn hun inkomsten volledig weggevallen. Daardoor kunnen ze moeilijk aan eten komen, laat staan dat ze het schoolgeld van hun kinderen nog kunnen betalen… En dat heeft weer invloed op de salarissen van de docenten. Zij komen daardoor ook in de problemen. De school ontvangt naast het schoolgeld namelijk geen andere financiële bijdragen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Bid mee!

Bid u mee voor het personeel en de scholieren van de Bethel School, en hun ouders? Bid dat God verlichting mag brengen in deze voor India zo zware tijd, maar ook dat Hij harten en handen mag openen om de school en de betrokken gezinnen financieel te steunen.

Geef voor noodhulp

Geef ook een gift om de Bethel School te helpen! HEF en de PFCC hebben een aanvraag voor financiële steun ingediend bij Verre Naasten en deze aanvraag is kort geleden goedgekeurd. Het toegekende bedrag van € 5.000 wordt deels ingezet om de salarissen van de Bethel-school en de Grace Academy te kunnen blijven betalen, en deels om (voedsel)hulp te kunnen bieden aan 300 noodlijdende gezinnen in de omgeving. Deze noodhulpbijdrage is toegekend vanuit de corona-noodhulpactie die Verre Naasten in april startte, onder de vlag van Kerkenhelpenkerken.nl.

Donatiemogelijkheden

Geven voor de Bethel School kan door een gift over te maken op IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00 op naam van Verre Naasten onder vermelding van Corona-noodhulp India. Wilt u met uw kerk collecteren voor de corona-noodhulp in India? Neem dan contact op met ons op via: communicatie@indiamission.nl of met Anja Mijnheer van Verre Naasten: a.mijnheer@verrenaasten.nl.

Print Friendly, PDF & Email