U bent hier: >> Al € 421.600 opgehaald voor corona-noodhulp

Al € 421.600 opgehaald voor corona-noodhulp

De corona-noodhulpactie via Kerkenhelpenkerken.nl – een initiatief van Verre Naasten, de GZB en het CGK-diaconaat, heeft tot 1 juli al ruim € 421.600 aan giften opgeleverd. “Alle reden om te danken”, reageert Verre Naasten-directeur Klaas Harink. “Met de drie organisaties zijn we deze noodhulpactie gestart om de diaconale corona-noodhulp van lokale partnerkerken en -organisaties in India en andere landen mede mogelijk te  maken. Deze kerken en christelijke organisaties reageren op de nood die in hun directe omgeving ontstaat door het coronavirus of de gevolgen ervan, bijvoorbeeld vanwege lockdowns”, legt hij uit.

Regelrechte ramp

Harink: “Voor miljoenen mensen wereldwijd is de coronacrisis een regelrechte ramp. Deze mensen zijn niet alleen bang om ziek te worden zonder dokter of kliniek in de buurt, een lockdown betekent voor hen bovendien: geen inkomsten en dus geen eten. Wat is het dan bijzonder als kerken en christelijke organisaties opstaan om diaconale hulp te bieden. Die hulp ondersteunen wij van harte!”

Partners in India

Particulieren, kerken én fondsen doneerden tot en met mei samen ruim 421.600 aan de drie organisaties, specifiek bestemd voor corona-noodhulp. Van dit bedrag kwam meer dan € 218.960 binnen bij Verre Naasten. Het restant van ruim € 202.640 kwam binnen bij de GZB (ongeveer € 122.480) en CGK (ongeveer € 80.160). Met het aan Verre Naasten gedoneerde bedrag kon de mission-organisatie in april t/m juni ingaan op de steunaanvragen van 24 partners in 14 landen (klik hier voor een specificatie). In totaal kon Verre Naasten zo (indirect) ongeveer 10.000 families ondersteunen. Verre Naasten kende vier partners in India (de EHA, RPCNEI, PFCC en PFCCI) samen € 60.570 toe. Daarvan werd € 42.570 – bestemd voor corona-noodhulp van de EHA – bijgedragen door Stichting Pharus.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Ook de RPCNEI-kerken in het Noordoosten van India boden noodhulp in hun directe omgeving.

“Verre Naasten is geen noodhulporganisatie, benadrukt Klaas Harink. “Maar incidentele noodhulp, uitgevoerd door één of enkele van onze partners, ondersteunen we wel. Wij geloven in kerken die Jezus’ licht verspreiden willen verspreiden via woorden én daden.” Met de giften die de GZB en CGK ontvingen, ondersteunden zij de noodhulp van hun eigen partnerkerken, bijvoorbeeld in Albanië, Cuba, en Pakistan.

Geschenk uit de hemel

En wat gebeurden er mooie dingen met alle noodhulp-giften! Vaak werd het geld gebruikt voor voedselhulp, vooral in regio’s waar lockdowns grote impact hadden op werk, inkomen en voedselzekerheid. Een voedselpakket is dan voor veel mensen een geschenk uit de hemel! Verder zetten partners – ook in India – zich in voor betere hygiëne- en gezondheid in hun omgeving, en hielpen ze bij het geven van corona-voorlichting. Maar denk ook aan bijdragen in de salariskosten van scholen of organisaties die anders flink in de problemen zouden komen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

In India betekent de lockdown voor miljoenen mensen: niet kunnen werken, geen inkomen en dus geen eten. Kerken proberen de nood van deze mensen te verlichten.

Kom in actie

Wil jij, zelf of met je kerk (of bijvoorbeeld met je kring), in actie komen voor de corona-noodhulpactie van Verre Naasten? Graag! Bij veel partnerkerken en -organisaties, ook in India, is de nood namelijk nog steeds hoog. En we verwachten dat dit nog wel een tijdje zo zal blijven. Daarom biedt Verre Naasten jou via haar online actieplatform Mijn Mission (klik hier) de mogelijkheid om een fondsenwervende actie te starten voor corona-noodhulp. Verschillende Verre Naasten-medewerkers, een aantal jongeren, maar ook dominees als Bram Beute (Kampen) en Jan Dunnewind (Heemse) kwamen hier al in actie.

50 km offroad fietsen

Onder de actievoerders ook Gertjan Bijzet, medewerker communicatie en fondsenwerving bij Verre Naasten. Hij besloot zichzelf uit te dagen door op zaterdag 30 mei – zonder veel training vooraf – een offroad route van ruim 50 km te fietsen. Hij liet zich daarvoor sponsoren en haalde ruim € 900 op voor de corona-noodhulp van de RPCNEI-kerken in het Noordoosten van India! “De route was én erg leuk én het ging best goed. Boven verwachting zelfs”, reageerde Gertjan achteraf. “Ik kreeg het eigenlijk maar op twee momenten wat zwaarder: halverwege de route toen we een paar stevige klimmetjes voor de kiezen kregen, en in de laatste 8 km van de rit. En dat ik zo’n mooi bedrag kon ophalen, is echt hartverwarmend.” Geven kan nog via deze link.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Verre Naasten-medewerker Gertjan Bijzet maakte een offroad fietstocht van ruim 50 km om geld op te halen voor de corona-noodhulp van de RPCNEI in Noordoost-India.

Geef een gift

De komende periode bekijkt Verre Naasten of – door giften die nog binnenkomen – ruimte blijft ontstaan om nieuwe noodhulp-aanvragen goed te keuren, of om sommige partners een tweede noodhulpbijdrage te geven. Kortom, wilt u nog doneren of een extra gift geven, dan kan dat via iDeal of via dit Tikkie. Wilt u specifiek geven voor de corona-noodhulp van de kerken in India, maak dan een gift over op IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00 op naam van Verre Naasten onder vermelding van Corona-noodhulp India.

Print Friendly, PDF & Email